zondag 26 november 2017

stimuleringsprijs voor PeelenMaasNet


Wij zijn trots, klik maar eens op de link en lees het nieuws. 


Peter Peeters, Herman van Megen, Henk van Dijck, Jo Manders

Bestuur stichting PeelenMaasNet
cid:image001.png@01D365DA.1224E4C0

zaterdag 4 november 2017

Maand van de geschiedenis: Het geluk van de vreemdeling in Peel en Maas

De gemeente deed voor de tweede keer mee aan de maand van de geschiedenis.
Vorig jaar deden we (heemkundevereniging , Museum 't Land van Peel en Maas, PeelenMaasNet, de bibliotheek Maas en Peel en de gemeente) op de valreep mee.
Het landelijke thema was Grenzen. In het Museum 't Land van Peel en Maas was net een tentoonstelling met de oude kaarten van de voormalige gemeenten in het gebied Peel en Maas ingericht. In de vitrines van het Huis van de Gemeente werden atlassen, archiefdocumenten en meetinstrumenten uitgestald en op PeelenMaasNet werd de digitale expositie Landmeten ingericht.


Dit jaar was het landelijke thema Geluk. De kern Meijel heeft als marketing leus Peelgeluk. Die leus werd gebruikt als aanjager voor het Peel en Maas thema dat in augustus nog vorm moest krijgen.


In het weekend van 16 en 17 september werden evenementen gehouden over vreemdelingen. De tentoonstelling, georganiseerd door de bibliotheek Maas en Peel, In Tranzyt Antwerpia, die in september en oktober in het Huis van de Gemeente te zien was, wekken de makers het oude Europa van de landverhuizers weer tot leven en portretteren zo onderweg het nieuwe Europa, dat radicaal verandert ...  De route werd gevolgd door o.a. Albert Einstein, Golda Meïr en Irving Berlin.Tijdens de opening op 16 september gaf Wim Rosenberg een lezing over zijn ervaringen in de jaren na de oorlog.
Op 17 september boden de paters Lazaristen in Panningen een podium aan de vreemdelingen van Peel en Maas. 114 jaar geleden kwamen de Lazaristen zelf als vreemdelingen naar Panningen. Voorafgaand aan dit evenement publiceerden "vreemdelingen" hun verhaal in de lokale weekbladen. Dit alles werd georganiseerd door de Werkgroep ontwikkelingssamenwerking Peel en Maas Mondiaal Bewust.
Verder was er in de gemeentelijke organisatie aandacht voor de procedures waarmee een vluchteling anno 2017 te maken krijgt.


Verschillende documenten die ontstaan zijn in de afgelopen periode worden getoond in de digitale expositie: Het geluk van de vreemdeling in Peel en Maas op PeelenMaasNet.

dinsdag 17 oktober 2017

En we dachten mee over het bewaren van....


De culturele erfgoedbijeenkomst over de hotspot-monitor op 13 oktober werd bezocht door ongeveer 20 belangstellenden. Burgemeester Wilma Delissen en wethouder Roland van Kessel ontvingen de aanwezigen en wezen op het belang van het onderwerp Hotspot-monitor.
Voor de pauze werd het onderwerp uitgelegd middels diverse presentaties.Na de pauze gingen de deelnemers uit elkaar in 3 groepen en werden de zaken als hotspotonderwerpen, de proces inrichting  besproken. De opbrengst van deze ronde ziet er zo uit:
 

Inrichting van het proces:
 • Vereniging, burgers, gemeente, etc. kunnen een onderwerp aandragen.
 • Externe experts bestaande uit
  • afgevaardigde per kern (uit het dorpsoverleg bijvoorbeeld) en
  • overkoepeling scholen BO en VO
  • journalisten
  • PeelenMaasNet
  • historische verenigingen / werkgroepen
  • ondernemers betrokken bij belangrijke ontwikkelingen Bijv. duurzaamheid
  • stokpaardjes van personen
  • kennis en kunde van personen
 • Samenwerken met en de lokale en regionale media kan veel werk en kosten besparen.
 • De Stichting PeelenMaasNet kan ook functioneren als Erfgoedcommissie.  
 • De op te richten werkgroep Hotspots kijkt volgens de toetsingscriteria naar de aangedragen onderwerpen.
  • Bepaalt de lijst van de hotspots
  • Coördinatie bij een ambtenaar of bij de gemeenschap?
  • Wie bepaalt belangrijkheid/ prioriteiten?
  • College bepaalt enkel de hotspots
  • De gemeenschap geeft er invulling aan
  • De gemeente faciliteert met digitaal archief
  • Eventueel ook opnemen in fysiek archief.
 • Criteria:
  • Tijdens op na een gebeurtenis
  • X aantal partijen zijn er mee bezig
  • Gebeurtenis over meerdere gemeenten;
   • Wie documenteert?
   • Landelijke voorziening?
   • Relaties leggen tussen hotspotomgevingen?
 • De werkgroep collecties van de Stichting PeelenMaasNet kijkt met een afstand naar het onderwerp dat wordt aangedragen.
  • Voorzitter vanuit de gemeente (of werkgroep lid vanuit de gemeente)
  • Expert vanuit de gemeente geeft advies of geeft prioriteiten aan
 • College stelt op basis van ambtelijk voorstel de hotspots vast.
 • De werkgroep digitalisering adviseert over en stelt eisen aan de kwaliteit van de informatie. 
Het aanbrengen van een onderwerp:

 • Informatie –> verzamelbak van de gemeenschap-->archief van de gemeente à open voor de gemeenschap

 
Mogelijke onderwerpen:
 • De bestemming van de kerken / religieuze gebouwen
 • Reconstructie kasteel Keverberg
 • Tajiri en kasteel Scheres
 • Windmolens in Neer
 • Ton van Reen
 • De Napoleonsbaan
 • De dijk in Kessel
 • Herindeling Peel en Maas
 • Verbouw van het gemeentehuis
 • Vluchtelingenopvang in De Berckt
 • Kastelen Baarlo en Kessel
 • Hoogwater Maas
 • Hospice
 • Peelraamstelling
 • Onderste Schans
 • Vossenberg/Kazematten
 • De Peelhelm
 • Gijzeling Helden
 • MH 17
 • Zonneweide Grashoek
 • Windmolenpark Egchel/Beringe

 
 
 
  

 

vrijdag 6 oktober 2017

Denk mee over het bewaren van...?


Als een van de eerste gemeente in Nederland gaan wij pionieren en samen met inwoners op zoek naar onderwerpen en informatie uit de samenleving die belangrijk is om te bewaren. Dat kan informatie op papier zijn, maar zeker ook digitale informatie.


Het eigendom van die informatie is vaak niet van ons en als gemeente kunnen we ook niet bepalen wat de samenleving belangrijk vindt om te behouden. Samen met inwoners willen we ontdekken waar de samenleving in Peel en Maas op moeten focussen om te bewaren.

Bijeenkomst vrijdag 13 oktober 2017

Wilt u mee brainstormen, hebt u ideeën of bent u nieuwsgierig? Kom dan vrijdag 13 oktober 2017 naar het Huis van de Gemeente. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur.

Aanmelden

Aanmelden en het stellen van vragen kan via Toos.Wilms@peelenmaas.nl.

woensdag 4 oktober 2017

Peel en Maas Geluk in de maand van de Geschiedenis


In oktober brengen duizenden culturele organisaties geschiedenis onder de aandacht 
Tijdens de Maand van de Geschiedenis in oktober organiseert de bibliotheek Maas en Peel en de gemeente Peel en Maas een speciaal programma rondom Geluk, het thema van 2017.

In de kern Meijel is sinds enkele jaren de slogan Peelgeluk in gebruik genomen voor allerlei dorpsactiviteiten en dorpspromotie. Voor veel zaken is gebruik gemaakt van de Peelhistorie van deze kern. Peelwerkers waren zeer arm. Er werd zeer hard gewerkt voor een beter leven. Kunstwerken en de aankleding van de openbare ruimte verwijzen naar het Peelverleden.

Peel en Maas Geluk


In aansluiting daarop zal vanaf 16 september 2017 de grote trek naar een beter leven Tranzyt Antwerpia worden tentoongesteld in het Huis van de Gemeente.

In de vitrines liggen de verhalen van bekende wereldburgers. 

Het geluk van de plaatselijke “vreemdelingen” van de gemeente Peel en Maas wordt vanaf oktober verzamelt en is te zien op www.PeelenMaasNet.nl.

Maand van de Geschiedenis thema: Geluk


Kijk voor meer informatie op de website van PeelenMaasNet of de website maandvandegeschiedenis.     

De Maand van de Geschiedenis

Oktober is de Maand van de Geschiedenis, het grootste historische evenement van Nederland. In oktober 2017 spoelen we terug rondom het thema Geluk. Van gelukszoekers tot weldoeners en van Fortuna tot vrijheid. Geluk lonkt, doet dromen en harder werken. Een maand lang brengt de Maand van de Geschiedenis in samenwerking met duizenden culturele organisaties geschiedenis onder de aandacht bij miljoenen Nederlanders. 
 

Ontdek gisteren, begrijp vandaag. Bekijk het complete programma op www.maandvandegeschiedenis.nl.

woensdag 16 augustus 2017

Aan het werk in de collecties van de gemeenschap Peel en Maas

In onze gemeente zijn diverse vrijwilligers actief met
 • het digitaliseren, beschrijven en publiceren van objecten en foto's,
 • het overnemen van archiefbeschrijvingen in computersystemen,
 • het indexeren van bevolkingsregisters en andere genealogische informatie
zodat deze met computers kunnen worden gevonden.

Door deze actieve mensen kan publiek vanuit iedere plek op de wereld waar internet is kijken naar onze foto's en de archieven raadplegen.
 
Andere vrijwilligers zorgen dat de documenten ook in de toekomst leesbaar blijven door ze nu te conditioneren.

Steeds meer mensen zijn op vrijwillige basis betrokken bij het archief van de gemeente, de historische verenigingen en niet te vergeten de archieven van clubs en verenigingen.

Voor PeelenMaasNet digitaliseren meer dan 30 mensen objecten, foto's en andere cultuur-historische documenten met als doel de geschiedenis van onze regio te vertellen. 

Deze gezamenlijke activiteiten voor lokale cultuur en geschiedenis creëren een sterke onderlinge band.
Ontmoetingen met onze vrijwilligers zijn ook mede daardoor bijzonder gezellig en interessant.

De gemeenschap Peel en Maas is bijzonder trots op al deze mensen die vanuit de diverse kernen zorgen dat ook hun dorp in de cultuur-historische picture komt.

Komend najaar betrekken we onze gemeenschap ook bij de keuzes die het gemeentearchief maakt over toekomstige acquisitie van archieven. In de weekbladen en webpagina's zal uw aandacht hiervoor gevraagd worden onder de benaming "hotspots" van het archief.

Het archief is van ons allemaal.


 

vrijdag 12 mei 2017

Breed erfgoedoverleg in Peel en Maas

Vandaag was het breed erfgoedoverleg van Peel en Maas
Minstens één maal per jaar nodigt de gemeente alle inwoners en verenigingen met een hart voor erfgoed en cultuur uit voor een overleg.
De aanwezigen waren zeer geïnteresseerd, luisterden aandachtig en gaven goede respons waarvoor onze dank. Wij (Roland, Jacqueline, Lizette en Toos) vonden het fijn en heel nuttig om dit te organiseren.

In dat overleg bespraken we deze keer:
De ontwikkelingen van PeelenMaasNet.
De Website wordt druk bezocht en is recentelijk uitgebreid met een periodiekenmodule. Voor deze module worden op dit moment alle uitgaven van de weekbladen van Peel en Maas gedigitaliseerd. Midden-Limburg zit er al voor een groot deel in. Het Meijels weekblad wordt de komende maanden digitaal gemaakt. Oos Bukste / De Moennik is ook al digitaal beschikbaar op deze module.
Kijkt u zelf eens op PeelenMaasNet.
De Erfgoed cultuurhistorische waardenkaart
Bij dit onderwerp werd uitgelegd hoe objecten op deze kaart terecht komen. De gemeenschappen / dorpskernen bepalen mee wat cultuur historisch erfgoed is. Voor de historische werkgroepen en heemkundeverenigingen is een actieve rol toebedacht. Dit wordt door de aanwezigen als zeer gewaardeerd.
Hotspots
In de selectielijst (de lijst die beschrijft wat de gemeente moet vernietigen en wat ze moet bewaren) is aandacht gevraagd voor hotspots. Hotspot zijn uitgelichte zaken in een periode die de gemeenschap zo waardevol vindt dat documenten e.d. over deze thema's bewaard en verzamelt moeten worden.
De samenleving bepaalt wat de hotspots zijn. Er komt een werkgroep bestaande uit proces- en strategische ambtenaren, historische verenigingen, journalisten, archivaris, communicatie adviseurs die het college adviseert in de samenstelling van de hotspotlijst.
Archiefbeleid
De gemeente digitaliseert de papieren bouwvergunningen op het moment van aanvraag van een bepaalde vergunning. Die werk is zo ingedeeld dat het vrij eenvoudig is uit te voeren. Het werk is daardoor geschikt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente heet al een Mens Ontwikkel Bedrijf (MOB). Het gemeentearchief streeft er naar om de medewerkers van het digitaliseringsproject via de regels van MOB te laten werken. Het geeft veel voldoening dat mensen na 9 maanden begeleiding meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt of beter weten waar ze aan toe zijn.
3 archieven werden formeel overgedragen
Veel vrijwilligers hebben de drie archieven geïnventariseerd. Sommigen werkten in het Huis van de Gemeente en anderen bij de archiefvormer thuis. Het kostte veel vrije uren om de archieven te ordenen en te beschrijven. De vertegenwoordiger van Voergroep Zuid en de Pastoor van Helden bedankten deze vrijwilligers voor hun inzet.
Het parochiearchief van St. Lambertus Helden en het parochiearchief  van St. Petrus Baarlo werden met een formeel tintje overgedragen aan het gemeentearchief.
Tentoonstelling Tractaet van Venlo
De directeur van de bibliotheek Maas en Peel leidde het gezelschap rond bij de tentoonstelling Tractaet van Venlo die tot 2 juni in het Huis van de Gemeente is opgesteld. Het vele kaartmateriaal is zeer de moeite waard om te bekijken. Er wordt dan duidelijk hoe moeizaam het voor Limburg was om iets welvarender te worden.

woensdag 10 mei 2017

HISTORISCHE PROJECTLEIDERS GEZOCHT


Logo                   HISTORISCHE PROJECTLEIDERS GEZOCHT

De stichting PeelenMaasNet heeft als doel al het cultureel-historisch erfgoed in de gemeente Peel en Maas digitaal te bewaren voor de toekomst en dit voor elke belangstellende toegankelijk te maken. In dat kader staan we aan de vooravond van het digitaliseren van de bevolkingsregisters van de voormalige gemeenten Kessel, Maasbree en Meijel. Om deze megaklus in de komende twee jaar te kunnen realiseren zijn wij voor elk van de registers op zoek naar een vrijwilliger, die wil optreden als 
HISTORISCH PROJECTLEIDER (m/v) 

De projectleider leidt het project vanaf het begin tot het einde, zoekt naar vrijwilligers in de voormalige gemeente waar hij/zij wordt ingezet, coördineert alle activiteiten van de vrijwilligers, is voor hen het aanspreekpunt, ziet toe op de kwaliteit van uitvoering en is de linking pin naar de opdrachtgever, i.c. de archivaris van de gemeente Peel en Maas en de stichting PeelenMaasNet.
Wat zijn de vereisten voor deze bijzondere klus?
De projectleider heeft ervaring in het projectmatig aansturen van een team, heeft affiniteit met digitaliseringsprocessen, kan goed plannen en overzicht behouden, is realistisch en samenwerkings-gericht en communiceert gemakkelijk. Hij/zij kent de voormalige gemeente en de gemeenschap erg goed en weet anderen te stimuleren en te enthousiasmeren tot deelname aan het project. Realiseert zich dat er gewerkt wordt met vrijwilligers.
Wat levert het projectleiderschap op?
De werkzaamheden kunnen naar eigen inzicht samen met het team worden uitgevoerd. De voldoening van het behaalde eindresultaat is de grootste beloning die we kunnen bieden.
Hoe kan iemand reageren?
Mensen, die zich herkennen in dit profiel en die zich belangeloos willen inzetten voor de gemeenschap, kunnen hun reactie vóór 1 juni 2017 mailen naar Toos Wilms, archivaris van de gemeente Peel en Maas. Haar e-mailadres is toos.wilms@peelenmaas.nl. Alle belangstellenden worden uitgenodigd voor een gesprek met de archivaris van de gemeente Peel en Maas en de voorzitter van de stichting PeelenMaasNet op vrijdagochtend 7 juli 2017 in het Huis van de Gemeente.

woensdag 4 januari 2017

Kunnen onze kleinkinderen het gemeente archief nog raadplegen?

In november vroeg de organisatie van het Programma Archief 2020 om mee te werken aan een film over duurzame toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie.
Burgemeester Wilma Delissen-Van Tongerlo werd geïnterviewd en men maakte opnamen van het Huis van de Gemeente.


De burgemeester vertelde over de rol van archivaris als trendsetter voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. Het belang van samenwerking tussen de ICT, de archivaris en andere informatieprofessionals. Deze functionarissen geven samen een visie vorm en maken beleid dat moet worden uitgevoerd, omdat er anders problemen ontstaan bij de informatievoorziening en dus ook voor het democratische proces.


Aan de film werkten mee:
Provincie Zeeland
Zeeuws archief
Waterschap Brabantse Delta
Gemeente Peel en Maas
Universiteit Utrecht
Nationaal Archief
Programma Archief 2020