donderdag 17 oktober 2013

Alweer iets meer (archiefwaardig) digitaal

In het gemeentehuis van Peel en Maas wordt stevig opgeruimd. In het nieuwe Huis van de Gemeente is straks "nagenoeg" geen plaats meer voor kasten. Medewerkers zullen bijna uitsluitend digitaal hun informatie kunnen maken, ophalen en verwerken.
Er wordt afscheid genomen van documenten en dossiers die zijn opgemaakt in het papieren tijdperk.
Vanaf het ontstaan van de gemeente Peel en Maas is het (nieuwe) archief in principe nog alleen digitaal. Het kost alle medewerkers veel tijd om na te gaan of documenten van Peel en Maas op de juiste manier en in de juiste versie in ons digitale archief zijn opgeslagen.
Bovendien zijn er boeken, handleidingen en andere materialen die niet in het archief kunnen. Hoe gaan we daar mee om?
Om de medewerkers te helpen bij het opruimen hebben de archivaris, een medewerkster van communicatie en de projectleider digitaal werken een werkwijze bedacht die de medewerkers helpt bij het nemen van opruim- en scanbeslissingen. In de vorm van een banner is deze werkwijze op diverse verzamelplekken in het gebouw bekendgemaakt. Opgelost zou je denken.

Toch bezorgen de scanopdrachten die voortkomen uit deze opruimactie de informatiemedewerkers nogal wat hoofdbrekens. Een simpele scanopdracht blijkt, ondanks goede voorbereiding, bijna niet voor te komen. De werkzaamheden willen we graag duurzaam uitvoeren.
We willen voorkomen dat we meerdere malen dezelfde informatie digitaal maken.
De kosten en moeite die met het scannen en registreren, van oudere informatie gemoeid zijn, moeten lonen. Dat betekent kiezen tussen wel of niet registreren in het archiefsysteem. Met andere woorden wel of niet duurzaam opslaan van de (reproductie) scans.
Het (nieuwe) archief dat de gemeente Peel en Maas vormt is digitaal. Peel en Maas-stukken moeten dus geregistreerd en digitaal zijn.
De levering van de scans aan onze collega's hoort binnen een korte overzichtelijke periode te gebeuren. Er moet tenslotte worden gewerkt met deze informatie.
De informatiemedewerkers van Peel en Maas ontwikkelen een werkwijze die moet helpen bij het scanklaar maken van de analoge documenten. Ook deze materie is niet eenvoudig en wordt steeds weer aangepast. Ondanks deze beschrijvingen twijfelen en overleggen de informatiemedewerkers nog regelmatig met elkaar omdat de materie nu eenmaal niet eenvoudig is.

Bent u benieuwd naar onze werkwijzen of heeft u tips voor ons? Geef hieronder uw commentaar.

Rondleidingen in het archief

Onze gemeente heeft de afgelopen 4 weken het genoegen gehad om 83 basisschoolleerlingen en inwoners van Peel en Maas rond te leiden. Uiteraard heeft ons archief hier ook aan meegedaan.
Wij hadden het genoegen om de bezoekers in te wijden in onze archieven. De meeste aandacht ging vooral uit naar familie- en persoonsgegevens en hoe er omgegaan wordt met de archieven van de voormalige gemeenten.
Er waren jonge bezoekers die zelfs terug wilden komen om onderzoek te doen naar hun voorouders. Ook de plaatselijke heemkundeverengingen werden betrokken in het verhaal.
Door hedendaagse handelingen te vergelijken met die in vroegere tijd gaat de oude administratie voor de bezoeker leven.
Ook onze medewerkers en vrijwilligers genieten van de spontane uitingen van bezoekers tijdens deze rondleidingen.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht ook een bezoek willen brengen aan ons archief, haast u dan, want binnenkort wordt ons gemeentehuis ingrijpend verbouwd en kunnen er waarschijnlijk een jaar lang geen rondleidingen in het archief meer gegeven worden.

woensdag 16 oktober 2013

Informatiehuishouding in 2023

Op 2 oktober bezocht ik het seminar van Geert-Jan van Bussel “de informatiemaatschappij 2023”.
http://www.digitalarchiving.nl/conferentie/
De te verwachten ontwikkelingen op het gebied van informatievoorzieningen nemen een aantal van mijn zorgen weg.

Ik geloof zelf niet in steeds maar grotere organisaties.
De mensen raken de weg kwijt. Werknemers voelen zich niet meer betrokken bij hun werk.

Een aantal van de sprekers schetste dat de informatiehuishoudingen weer gefocust zijn op beheersbaar zijn en overzichtelijk zijn.
Het uitbesteden van nu wordt vervolgd door een tegenbeweging van informatie (voorzieningen) in eigen huis houden.

Informatie wordt een steeds belangrijker productiemiddel.
De cloud wordt steeds meer als opslagplaats gebruikt. Of dat allemaal veilig kan?
Oppervlakkige informatie wordt minder dominant in het dagelijks leven en maakt straks plaats voor “slow”informatie uit gecontroleerde of dieper op de materie ingaande bronnen.

Zelf krijg daar een gevoel van opluchting bij. Maar of de werkelijkheid zo wordt?