zondag 24 oktober 2010

Mijn visie op Web 2.0 #11

Weblog
Intern kan ik een weblog gebruiken om informatie uit te wisselen met mijn collega's van communicatie en de informatie adviseurs. We zij nu vaak met dezelfde communicatie zaken bezig, maar dan voor een ander doel.
Extern is het fijn om nieuwe ontwikkelingen en ervaringen te delen met de archiefbezoekers, vrijwilligers en burgers die zich aangetrokken voelen door het archief. In mijn geval is er regelmatig overleg met de erfgoedinstellingen en de bibliotheken in de gemeente. We kunnen elkaar zo nog beter op de hoogte houden.

RSS
RSS feeds zijn handig om reacties en nieuwe artikelen op mijn blog of op de website van de archiefdienst actief onder de aandacht te brengen. Ik gebruik RSS nu ruim twee jaar voor mijzelf om op maat geïnformeerd te worden.

You Tube en Flickr
You Tube is een interessant medium om je mee te vermaken. Binnenkort gaan wij filmpjes archiveren van Heldentv. Misschien dat over enkele jaren You Tube toegepast kan worden voor de publicatie van die filmpjes.
Flickr is zo groot dat de foto's die er op gepubliceerd worden nauwelijks terug te vinden zijn. Ik denk dat regionale toepassingen op dat gebied beter werken. Denk aan Rooynet, of het verbinden van regionale sites en collecties door middel van links naar elkaar zoals we in Peel en Maas steeds meer doen. We ontsluiten nu al samen onze boeken via een zoeksite. Dat kan straks ook met foto's en films. Voor de nieuw gecreëerde informatie zullen we in de toekomst minder op vorm zoeken, maar meer op inhoud. Immers alles kan digitaal in één systeem worden bewaard en ontsloten. Via de zoekmachines vind je nu ook al veel informatie in één keer ongeacht de vorm waarin die gepresenteerd wordt. Maar het kan beter vind ik.

De cursus
Ik geniet van de cursus. Veel dingen hebben we op de opleiding aan de HvA al aangestipt. Maar hier worden ze in verband gebracht met onze functies. Heel verhelderend vind ik.


Hoe kunnen gebruikers van het archief informatie toevoegen?

Via reacties op de blog kunnen gebruikers informatie toevoegen.
Ze kunnen ook eigen blogs maken en links opnemen naar de archiefwebsite of de archiefblog. De archiefwebsite en/of de archiefblog kunnen de gebruikersblog "volgen" via RSS feeds.
Als van archiefdocumenten, foto's of films nog beschrijvende informatie ontbreekt, kunnen, d.m.v. publicatie op de website of de blog, gebruikers helpen bij het ontsluiten.

Online kantoortoepassingen en andere tools #10

Ik had nog nooit gehoord van Google Docs en Spreadsheets. Van de voorgaande Dingen had ik wel eens gehoord of wat gezien.
Ik vind het een mooie toepassing. Heel handig om samen met anderen te werken aan documenten. In het document management systeem op mijn werk werken we ook zo.
Ook daar ervaren we dat versiebeheer veel gemakkelijker is. Twijfels over de laatste versie van een document zijn er niet meer.
E-mails tussen collega's kunnen zonder bijlagen.
Met deze kantoortoepassingen op internet kan het nu dus ook buiten de eigen organisatie.

Een half jaar geleden was mijn computer vastgelopen en moest ik alle programma's opnieuw installeren. Ik kon het licentienummer van mijn Officepakket niet meer vinden. Ik werkte toen maar tijdelijk met een voorlopige licentie. Vlak voordat die verliep vond ik het licentienummer. Die periode was erg lastig omdat ik nogal wat administratief vrijwilligerswerk doe. Met de kennis van nu over kantoortoepassingen op internet had ik geen ongemak gehad van het ontbreken van een "eigen" Officepakket.

De andere toepassing Microsoft Office Live Workspace vond ik minder gebruiksvriendelijk. Ik ben er nog niet achter hoe ik een nieuw document, spreadsheet of powerpoint in die omgeving kan aanmaken.

Zohowriter is ook zeer eenvoudig in gebruik.
Writeboard is lastig in toegang omdat je voor ieder document een naam, wachtwoord en e-mailadres moet invoegen voordat je kunt beginnen. Het lijkt in ieder geval wel heel goed beveiligd.

Ik publiceerde op internet via Google Docs en Spreadsheets een "presentation" over "Bestuur van Helden over 1230 tot en met 2009" . Het linken van de presentatie in dit artikel wil helaas niet lukken.

zaterdag 16 oktober 2010

Kaartmateriaal, mashups en georefereren #9

Kaartmateriaal wordt in ons archief veel opgevraagd.
Vaak gaat het om de volgende vragen:
Wat lag er vroeger op een bepaalde adres of pand?
Hoe was een locatie ingericht?
Wat ligt er nu op die locatie?
Wie of wat was op die locatie vroeger en nu gevestigd?

Het volgende komt ook vaak voor. Er komt vanuit de bevolkingsregisters een adres naar voren. Men wil graag weten welke locatie bij dat adres hoort.

Een amateur historicus uit Peel en Maas heeft uitgezocht hoe de adressen van de bevolkingsregisters georganiseerd zijn. Hij wil kaarten uit de tijd van de registers voorzien van deze adressen en de kaarten over elkaar leggen.
Als dat gereed is gaat er weer een wereld voor met name genealogen, die de maatschappelijke geschiedenis bij hun onderzoek betrekken, open.

Kaart- of geo-informatie wordt in onze gemeente niet alleen gebruikt voor perceel grens aanduidingen, maar ook voor het lokaliseren van straatmeubilair, speeltuinen, bomen en andere openbare voorzieningen.

Bij de huidige Google Maps is het al heel erg leuk dat er soms foto's gekoppeld zijn. Zie hier de locatie van de kerk in Panningen.