woensdag 29 september 2021

Eindelijke weer een informatieavond over cultureel erfgoed.

 Op 22 september was er na lange tijd weer een informatieavond Cultureel Erfgoed.

Het werd tijd dat we ons erfgoed weer onder de aandacht konden brengen.
Onze oud collega Fien  overhandigde de inventarissen van de laatste archieven van Kessel en Meijel, waar zij nog aan heeft gewerkt, aan wethouder Wanten.
De inventaris van het kerkarchief Koningslust werd door de Wethouder aan de pastoor en een bestuurslid van de Vincentius parochies aangeboden.
Deze archieven zijn nu doorzoekbaar voor iedereen die dat wil. Zie hiervoor de www.peelenmaas.nl/archiefdienst.

Collega's hielden een enthousiast betoog over de Omgevingswet en over het erfgoed in Peel en Maas.

Een inwoner uit Baarlo vertelde over het zilveren beslag van de Baarlose missale dat is teruggevonden.

Aan de aanwezigen werd gevraagd of zij zich konden vinden in de aanvulling van de archiefhotspotlijst met de watersnood 2021.

Word je ook nieuwsgierig naar wat er allemaal te doen is op erfgoedgebied in Peel en Maas? Meld je dan bij info@peelenmaas.nl om een volgende keer te worden uitgenodigd. minder weergeven

vrijdag 31 juli 2020

Archief-hotspot-lijst 2020.

29 juni heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas de archief-hotspot-lijst 2020 vastgesteld. 

Het proces hotspotmonitor startte al in 2017 de culturele erfgoedbijeenkomst over de hotspot-monitor op 13 oktober die werd bezocht door ongeveer 20 belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst werden door de experts en belangstellenden het concept voor een proces hotspotmonitor ontworpen, de onderwerpen voor de hotspot-lijst aangedragen en de rollen in het proces voorgesteld. Hoe dat ging leest u op http://archiefpeelenmaas.blogspot.com/2017/

Het proces hotspotmonitor van onze gemeente werd tijdens een landelijke bijeenkomst van  archivarissen besproken en verfijnd.Het proces werd uiteindelijk vastgesteld en de toegekende rol werd door de werkgroep collecties van PeelenMaasNet opgepakt en uitgevoerd. 

Op 28 januari 2020 beoordeelde en verfijnde  de werkgroep collecties van PeelenMaasNet de onderwerpen voor de hotspot-lijst. Omdat we inmiddels door Corona COVID-19 zijn ingehaald stemden de leden op 23 april 2020 individueel toe om dat onderwerp ook te voegen aan de lijst. 

Het resultaat ziet u hieronder.

Wij nodigen u uit om waardevolle informatie die betrekking heeft op de onderwerpen in deze lijst aan te leveren aan het gemeentearchief of PeelenMaasNet.   Beide instellingen houden rekening met privacy en auteursrechten.                                                                       

Hotspots gemeente Peel en Maas  

 

Omvat periode  

2009

2020

 

Status  

[vastgesteld d.d. 29 juni 2020]  

Vastgesteld door  

Het college van burgemeester en wethouders]  

Gepubliceerd  

[ja]  

 

Naam steller  

Toos Wilms  

Kenmerk  

2132217  

 

Deze lijst is een product van het breed erfgoedoverleg  van 13 oktober 2017

De lijst is opgeschoond en gekaderd door en bevat het advies van de werkgroep collecties van PeelenMaasNet d.d. 28 januari 2020 en aangevuld via individueel overleg met de werkgroep leden op 23 april 2020.

 

nr.  

omschrijving hotspot  

beginjaar  

eindjaar  

criterium 

1,2,3 of 4 

argumenten / prioritering / toelichting / bijzonderheden 

De herbestemming van de kerken als het zich voordoet

2015

 

 1 en 3

 Kerkbesturen, bisdom en gemeente

Reconstructie kasteel Keverberg

2010

oplevering

 1

 Bestuur Keverberg en gemeente

Tajiri en museum

2009

 1

Wereldwijd aandachtsgebied

4

Windmolens in Neer

2010

 

 1,2 en 3

 

5

Windmolenpark Egchel/Beringe

2015

 

 1,2 en 3

 

6

De dijk in Kessel

2010

2019

1

Waterschap is zorgdrager

7

Fusiegemeente Peel en Maas

2007

2015

1,2,3 en 4

 

8

Ver(nieuw)bouw van het gemeentehuis

2007

2015

1,2,3, en 4

Ook de niet doorgegane projecten. Publieke debat en niet tekeningen etc.

10

Vluchtelingenopvang in kasteel De Berckt 

2015

2015

1

 

11

Dijkverhoging Maas

2010

 

 

 

12

Hospice

2015

2019

1

Oprichting door particulieren

13

Onderse Schans

2015

2017

1

 

14

Vossenberg/Kazematten

2017

2020

1

Restauratie en uitzichttoren

15

MH 17

17 juli 2014

 

1

Slachtoffers

16

OLS in 2020 / 2021 in Meijel

2019

2021

1

 

17

Corona COVID-19

2020

---

1

 

Criteria:  

1. Er is sprake van een gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen binnen het verzorgingsgebied van de zorgdrager die veel maatschappelijke beroering veroorzaakt, van bijzondere betekenis is voor de bevolking en/of waarvoor veel aandacht bestaat in de media.  

2. Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie binnen het verzorgingsgebied van de zorgdrager die belangrijke principiële tegenstellingen tussen burgers aan het licht brengt en het debat over de kwestie maakt veel emoties los.  

3. Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie die aanleiding is voor een intensief publiek debat over het functioneren van de zorgdrager.  

4. Er is sprake van een politieke kwestie waardoor de positie van het decentrale openbaar bestuur ernstig is bedreigd of juist wordt onderstreept.  vrijdag 1 mei 2020

Preserveren wat is dat?

Een wereld zonder digitale hulpmiddelen is ondenkbaar voor ons. Zeker in deze COVID-19 tijd.

Omdat de gemeente het deel van de geschiedenis dat zij vastlegt al tien jaar digitaal doet is het hoog tijd om na te denken over hoe dit alles goed te bewaren en beschikbaar te houden voor de toekomstige gebruikers. Ook de collectievormers in omgeving willen we graag voorzien van deskundig advies op dit gebied.

Alles goed bewaren en beschikbaar houden voor de toekomstige gebruikers heet preserveren.

De archiefmedewerkers van de gemeenten in de Regio Venlo dachten er net zo over. Samen volgden we de cursus Leren Preserveren van het Netwerk digitaal Erfgoed.

Op de cursus leerden we hoe breed het speelveld is, welke specialisten  en oplossingen er zijn en hoe we het preserveren  van digitale informatie in onze eigen organisatie kunnen oppakken.

Het was de bedoeling om de cursus te volgen in het gemeentearchief van Venlo. Daar zijn goede faciliteiten en zijn we altijd welkom.

Na de eerste lesdag was dat niet meer mogelijk en moesten we passend bij deze cursus een omslag maken naar digitale lessen.
Dit lukte prima. Met dank aan onze, van oorsprong Limburgse, leraren Marcel en Frans.

De opleiding maakt van een groots en onoverzichtelijk probleem een hanteerbaar probleem. Door middel van verdere kennisdeling in de regio onder onze vakbroeders en -zusters komen we zeker tot een oplossing voor die nijpende probleem.

Wil je meer weten over dit onderwerp?
Kijk dan op https://lerenpreserveren.nl.
vrijdag 17 april 2020

Help jij ook mee om geschiedenis te schrijven?


Om voor de toekomst vast te leggen welke impact het corona virus (COVID-19) op ons dagelijks leven heeft Nederland de Coronacrisis alvast benoemd tot Hotspot. Een Hotspot is een gebeurtenis die een grote impact heeft op de relatie tussen overheid en burgers/bedrijven en op de maatschappij.

Social Media
Via Sociale Media communiceren we heel veel. Heb je documenten, opnames gemaakt of persoonlijk ontvangen die zichtbaar beïnvloed zijn door Corona, dan willen we die graag ontvangen om te publiceren op PeelenMaasNet. De teksten, beeldmateriaal en geluidsmateriaal die typisch te maken hebben met de Coronacrisis schrijven dus ook geschiedenis.
Je helpt ons enorm door de links van deze informatie naar info@peelenmaas.nl t.a.v de archivaris te sturen, zodat we ook die vast kunnen leggen.

Het archief van de gemeente Peel en Maas


zondag 24 november 2019

Erfgoed Platform Peel en Maas


Vrijdag 22 november is officieel een Erfgoed Platform Peel en Maas opgericht. Het platform zal zich inzetten voor samenwerking op het gebied van erfgoed, kunst, cultuur en natuur in onze gemeenschap.
De initiatiefnemers zijn Peter Peeters, Jac Willekens, Frans Rovers en Peter Joosten.

vrijdag 26 april 2019

kwaliteitssysteem voor de informatiehuishouding


26 maart mocht ik voor collega's uit de provincie een presentatie over het kwaliteitssysteem van de informatiehuishouding van onze gemeente houden.Tot dan had onze gemeente geen overzicht en inzicht hoe ons kwaliteitssysteem in elkaar zit en werkt. We hanteren wel al jaren bepaalde principes bij het maken van instructie en de inrichting van werkprocessen.
Door deze uitnodiging hebben we ons kwaliteitssysteem in beeld gebracht met behulp van het 9vlaksmodel van Rik Maes


Een werkend kwaliteitssysteem blijft mensenwerk. Dat maakt het tegelijkertijd heel erg leuk, maar ook heel erg lastig. De cultuur in een organisatie kan daar een heel belangrijke bijdrage in doen.
Ook de techniek werkt mee of tegen. Belangrijkste is dat de werkzaamheden goed georganiseerd zijn.
Iedere mens is anders. Als je bijvoorbeeld tegenover een branie schoppende "expert" staat, dan moet je daar doorheen zien te prikken en toch gewoon je vraag stellen ‘sorry ik weet het gewoon niet, zeg het me maar’, dat soort dingetjes. Heb geen schroom voor een directie of een wethouder. Vertel gewoon waar je mee zit en waar je mee loopt. Probeer te vertellen wat je graag zou willen, wat je graag wilt realiseren, want dan breng je inspiratie over. Wanneer je vertelt wat je wilt realiseren dan krijg je mensen veel makkelijker mee.Je hoeft het ook niet allemaal alleen te doen. Je kunt ook krachten om je heen mobiliseren. 

In Peel en Maas hebben wij voor het zaakgericht werken van ieder team een afgevaardigde gevraagd om samen met ons mee te denken over de inrichting van het zaaksysteem. Daarmee hadden we ambassadeurs vanuit ieder team en deze mensen hebben we de rol gegeven van eerste aanspreekpunt van het eigen team. Als collega's vragen hebben over het zaaksysteem, moet men eerst naar hen en daarna pas naar DIV. Op deze manier krijg je ook meer een olievlekwerking. Je leert van een collega. Daar hebben collega's meer aan dan aan die DIV-er die veel weet van een heel ander vakgebied. De ambassadeur / collega is vaak ook letterlijk dichterbij.
Het is van belang om alert te blijven omdat de ontwikkelingen nu eenmaal niet stil staan. 


Mocht je meer willen weten van ons kwaliteitssysteem neem dan contact op via info@peelenmaas.nl