donderdag 31 mei 2018

Benedelim het jaarlijkse uitstapje voor de archivarissen in de Euregio


Archivarissen uit Belgische Limburg, Rijnland en Nederlands Limburg op bezoek in Peel en Maas en Steyl. Al 62 jaar bestaat Benedelim en behalve kennisuitwisseling staat er ook jaarlijks een uitstap in de Euregio op de agenda. Op 30 mei 2018 aan burgemeester Delissen de eer om de dames en heren te ontvangen aan de Maas in Baarlo.
Kasteel Keverberg in Kessel werd uitgebreid bezocht en verder het Missiemuseum in Steyl en den de botanische tuin Jochumhof. 
Lunch en diner werd uitstekend verzorgd in de horecagelegenheid vlakbij het veerpont in Baarlo.

De inspanningen die professionals en vrijwilligers samen moeten doen om al dit moois in stand te houden dwingt heel veel respect af.woensdag 18 april 2018

Erfgoednetwerk of erfgoedcentrum

In een breed erfgoedoverleg op 5 april kwamen geïnteresseerden bij elkaar om te onderzoeken of er behoefte is aan een erfgoednetwerk of erfgoedcentrum.
Het breed erfgoed overleg van de afgelopen 8 jaar werd geëvalueerd.
De organisatie van het streekmuseum 't Land van Peel en Maas werd als zodanig ook geëvalueerd.
Er zijn in deze periode waardevolle zaken ontstaan en opgebouwd. Vooral het netwerk is een belangrijke opbrengst.
Doorontwikkeling is gewenst.

De deelnemers aan de workshops kwamen met veel waardevolle zaken die er nu al zijn en benoemde de zaken die men nog graag wil bereiken. Ook de acties die nodig zijn voor de doorontwikkeling werden benoemd.
De concrete opbrengst is een werkgroep van 5 personen die met de ideeën uit de workshops aan de slag gaat.
Zij komen in een volgende bijeenkomst van het breed erfgoedoverleg hun bevindingen vertellen.
Eind mei zal er weer een breed erfgoedoverleg worden georganiseerd.
In de tussentijd gaat een smal erfgoedoverleg aan de slag met concrete punten zoals de Maand van de geschiedenis, Europees jaar van het cultureel erfgoed en 75 jaar bevrijding.  met de bedoeling deze zaken zodanig te faciliteren dat er concrete activiteiten kunnen worden georganiseerd.
 
 zondag 26 november 2017

stimuleringsprijs voor PeelenMaasNet


Wij zijn trots, klik maar eens op de link en lees het nieuws. 


Peter Peeters, Herman van Megen, Henk van Dijck, Jo Manders

Bestuur stichting PeelenMaasNet
cid:image001.png@01D365DA.1224E4C0

zaterdag 4 november 2017

Maand van de geschiedenis: Het geluk van de vreemdeling in Peel en Maas

De gemeente deed voor de tweede keer mee aan de maand van de geschiedenis.
Vorig jaar deden we (heemkundevereniging , Museum 't Land van Peel en Maas, PeelenMaasNet, de bibliotheek Maas en Peel en de gemeente) op de valreep mee.
Het landelijke thema was Grenzen. In het Museum 't Land van Peel en Maas was net een tentoonstelling met de oude kaarten van de voormalige gemeenten in het gebied Peel en Maas ingericht. In de vitrines van het Huis van de Gemeente werden atlassen, archiefdocumenten en meetinstrumenten uitgestald en op PeelenMaasNet werd de digitale expositie Landmeten ingericht.


Dit jaar was het landelijke thema Geluk. De kern Meijel heeft als marketing leus Peelgeluk. Die leus werd gebruikt als aanjager voor het Peel en Maas thema dat in augustus nog vorm moest krijgen.


In het weekend van 16 en 17 september werden evenementen gehouden over vreemdelingen. De tentoonstelling, georganiseerd door de bibliotheek Maas en Peel, In Tranzyt Antwerpia, die in september en oktober in het Huis van de Gemeente te zien was, wekken de makers het oude Europa van de landverhuizers weer tot leven en portretteren zo onderweg het nieuwe Europa, dat radicaal verandert ...  De route werd gevolgd door o.a. Albert Einstein, Golda Meïr en Irving Berlin.Tijdens de opening op 16 september gaf Wim Rosenberg een lezing over zijn ervaringen in de jaren na de oorlog.
Op 17 september boden de paters Lazaristen in Panningen een podium aan de vreemdelingen van Peel en Maas. 114 jaar geleden kwamen de Lazaristen zelf als vreemdelingen naar Panningen. Voorafgaand aan dit evenement publiceerden "vreemdelingen" hun verhaal in de lokale weekbladen. Dit alles werd georganiseerd door de Werkgroep ontwikkelingssamenwerking Peel en Maas Mondiaal Bewust.
Verder was er in de gemeentelijke organisatie aandacht voor de procedures waarmee een vluchteling anno 2017 te maken krijgt.


Verschillende documenten die ontstaan zijn in de afgelopen periode worden getoond in de digitale expositie: Het geluk van de vreemdeling in Peel en Maas op PeelenMaasNet.

dinsdag 17 oktober 2017

En we dachten mee over het bewaren van....


De culturele erfgoedbijeenkomst over de hotspot-monitor op 13 oktober werd bezocht door ongeveer 20 belangstellenden. Burgemeester Wilma Delissen en wethouder Roland van Kessel ontvingen de aanwezigen en wezen op het belang van het onderwerp Hotspot-monitor.
Voor de pauze werd het onderwerp uitgelegd middels diverse presentaties.Na de pauze gingen de deelnemers uit elkaar in 3 groepen en werden de zaken als hotspotonderwerpen, de proces inrichting  besproken. De opbrengst van deze ronde ziet er zo uit:
 

Inrichting van het proces:
 • Vereniging, burgers, gemeente, etc. kunnen een onderwerp aandragen.
 • Externe experts bestaande uit
  • afgevaardigde per kern (uit het dorpsoverleg bijvoorbeeld) en
  • overkoepeling scholen BO en VO
  • journalisten
  • PeelenMaasNet
  • historische verenigingen / werkgroepen
  • ondernemers betrokken bij belangrijke ontwikkelingen Bijv. duurzaamheid
  • stokpaardjes van personen
  • kennis en kunde van personen
 • Samenwerken met en de lokale en regionale media kan veel werk en kosten besparen.
 • De Stichting PeelenMaasNet kan ook functioneren als Erfgoedcommissie.  
 • De op te richten werkgroep Hotspots kijkt volgens de toetsingscriteria naar de aangedragen onderwerpen.
  • Bepaalt de lijst van de hotspots
  • Coördinatie bij een ambtenaar of bij de gemeenschap?
  • Wie bepaalt belangrijkheid/ prioriteiten?
  • College bepaalt enkel de hotspots
  • De gemeenschap geeft er invulling aan
  • De gemeente faciliteert met digitaal archief
  • Eventueel ook opnemen in fysiek archief.
 • Criteria:
  • Tijdens op na een gebeurtenis
  • X aantal partijen zijn er mee bezig
  • Gebeurtenis over meerdere gemeenten;
   • Wie documenteert?
   • Landelijke voorziening?
   • Relaties leggen tussen hotspotomgevingen?
 • De werkgroep collecties van de Stichting PeelenMaasNet kijkt met een afstand naar het onderwerp dat wordt aangedragen.
  • Voorzitter vanuit de gemeente (of werkgroep lid vanuit de gemeente)
  • Expert vanuit de gemeente geeft advies of geeft prioriteiten aan
 • College stelt op basis van ambtelijk voorstel de hotspots vast.
 • De werkgroep digitalisering adviseert over en stelt eisen aan de kwaliteit van de informatie. 
Het aanbrengen van een onderwerp:

 • Informatie –> verzamelbak van de gemeenschap-->archief van de gemeente à open voor de gemeenschap

 
Mogelijke onderwerpen:
 • De bestemming van de kerken / religieuze gebouwen
 • Reconstructie kasteel Keverberg
 • Tajiri en kasteel Scheres
 • Windmolens in Neer
 • Ton van Reen
 • De Napoleonsbaan
 • De dijk in Kessel
 • Herindeling Peel en Maas
 • Verbouw van het gemeentehuis
 • Vluchtelingenopvang in De Berckt
 • Kastelen Baarlo en Kessel
 • Hoogwater Maas
 • Hospice
 • Peelraamstelling
 • Onderste Schans
 • Vossenberg/Kazematten
 • De Peelhelm
 • Gijzeling Helden
 • MF 14
 • Zonneweide Grashoek
 • Windmolenpark Egchel/Beringe

 
 
 
  

 

vrijdag 6 oktober 2017

Denk mee over het bewaren van...?


Als een van de eerste gemeente in Nederland gaan wij pionieren en samen met inwoners op zoek naar onderwerpen en informatie uit de samenleving die belangrijk is om te bewaren. Dat kan informatie op papier zijn, maar zeker ook digitale informatie.


Het eigendom van die informatie is vaak niet van ons en als gemeente kunnen we ook niet bepalen wat de samenleving belangrijk vindt om te behouden. Samen met inwoners willen we ontdekken waar de samenleving in Peel en Maas op moeten focussen om te bewaren.

Bijeenkomst vrijdag 13 oktober 2017

Wilt u mee brainstormen, hebt u ideeën of bent u nieuwsgierig? Kom dan vrijdag 13 oktober 2017 naar het Huis van de Gemeente. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur.

Aanmelden

Aanmelden en het stellen van vragen kan via Toos.Wilms@peelenmaas.nl.

woensdag 4 oktober 2017

Peel en Maas Geluk in de maand van de Geschiedenis


In oktober brengen duizenden culturele organisaties geschiedenis onder de aandacht 
Tijdens de Maand van de Geschiedenis in oktober organiseert de bibliotheek Maas en Peel en de gemeente Peel en Maas een speciaal programma rondom Geluk, het thema van 2017.

In de kern Meijel is sinds enkele jaren de slogan Peelgeluk in gebruik genomen voor allerlei dorpsactiviteiten en dorpspromotie. Voor veel zaken is gebruik gemaakt van de Peelhistorie van deze kern. Peelwerkers waren zeer arm. Er werd zeer hard gewerkt voor een beter leven. Kunstwerken en de aankleding van de openbare ruimte verwijzen naar het Peelverleden.

Peel en Maas Geluk


In aansluiting daarop zal vanaf 16 september 2017 de grote trek naar een beter leven Tranzyt Antwerpia worden tentoongesteld in het Huis van de Gemeente.

In de vitrines liggen de verhalen van bekende wereldburgers. 

Het geluk van de plaatselijke “vreemdelingen” van de gemeente Peel en Maas wordt vanaf oktober verzamelt en is te zien op www.PeelenMaasNet.nl.

Maand van de Geschiedenis thema: Geluk


Kijk voor meer informatie op de website van PeelenMaasNet of de website maandvandegeschiedenis.     

De Maand van de Geschiedenis

Oktober is de Maand van de Geschiedenis, het grootste historische evenement van Nederland. In oktober 2017 spoelen we terug rondom het thema Geluk. Van gelukszoekers tot weldoeners en van Fortuna tot vrijheid. Geluk lonkt, doet dromen en harder werken. Een maand lang brengt de Maand van de Geschiedenis in samenwerking met duizenden culturele organisaties geschiedenis onder de aandacht bij miljoenen Nederlanders. 
 

Ontdek gisteren, begrijp vandaag. Bekijk het complete programma op www.maandvandegeschiedenis.nl.